ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา352
เลขจัดเก็บร(ถ).2/15
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารหอสมุดกลาง (ปัญจมราชบรรณาศรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสุริยา นิชาญ, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, [2545].
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 265-267.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2545
คำสำคัญอาคารหอสมุดกลาง ; อาคารปัญจมราชบรรณาศรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพอาคารหอสมุดกลาง หรืออาคารปัญจมราชบรรณาศรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2545
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com