ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา349
เลขจัดเก็บร(ถ).15/03
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : การแถลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, 2547.
บรรณลักษณ์6 ไฟล์ : 256-258,364-366.jpg (6 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2547
คำสำคัญด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพการแถลงข่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 31 ในวันที่่่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com