ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา348
เลขจัดเก็บร(ถ).2/12
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, [2547].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 255.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2547
คำสำคัญอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี และศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังจากการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com