ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา347
เลขจัดเก็บร(ถ).2/11
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศโครงการต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 57 (คณะวิทยาการจัดการ)
ชื่อผู้รับผิดชอบสุริยา นิชาญ, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, [2547].
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 252-254.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2547
คำสำคัญอาคารคณะวิทยาการจัดการ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพป้ายและการต่อเติมอาคารตามสัญญาโครงการต่อเติมดาดฟ้าอาคาร 57 หรือคณะวิทยาการจัดการ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com