ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา345
เลขจัดเก็บร(ถ).15/02
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวงเนื่่อง นิลรัตน์ : เรื่องเล่าชาววัง
ชื่อผู้รับผิดชอบสุริยา นิชาญ, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, 2544.
บรรณลักษณ์4 ไฟล์ : 244-248.jpg (4 ภาพ).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องโครงการประกวดน้ำพริกลงเรือ, 2544
คำสำคัญหม่อมหลวงเนื่่อง นิลรัตน์ ; น้ำพริกลงเรือ ; เรื่องเล่าชาววัง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพการจัดกิจกรรมในโครงการประกวดน้ำพริกลงเรือ และหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ มาเล่าเรื่องชาววัง ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่่อวันที่่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com