ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา340
เลขจัดเก็บส(นท).3/08
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศ50 ปี สวนสุนันทา : การจัดการศึกษาในรอบ 50 ปี
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์189 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 672.jpg (1รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2480 - 2529.
คำสำคัญ50 ปี สวนสุนันทา ; การฝึกหัดครู ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ; มัธยมสาธิต ; ประถมสาธิต
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือ 50 ปี สวนสุนันทา : การจัดการศึกษาในรอบ 50 ปี เนื้อหาประกอบด้วย สารและคำขวัญ -- ประวัติสวนสุนันทา -- การฝึกหัดครู 50 ปี -- โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย -- วิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ -- มัธยมสาธิต 50 ปี -- มัธยมสาธิตในช่วงแผนการศึกษา -- ประถมสาธิตในช่วงแผนการศึกษา -- ชุมนุมอาจารย์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com