ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา307
เลขจัดเก็บร(ถ).15/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศงานแสดงศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย, [2493].
บรรณลักษณ์8 ไฟล์ : 194.jpg - 202.jpg (8รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2493
คำสำคัญงานแสดงศิลปหัตถกรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพกิจกรรมในงานแสดงศิปลหหัตถกรรม ของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ. 2493 เช่น การแสดงรำชวากับอังกะลุง, ฟ้อนม่านมุยเชียงตา, ระบำดาวล้อมเดือน, รำกริช หรือการแสดงกายบริหารของนักเรียน เป็นต้น
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com