ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา291
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศรายงานการสอบสวนการผิดวินัยข้าราชการพลเรือนของนายเปล่ง เอี่ยมขันทอง และนายเจือน กลั่นกลาย
ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย, 2490.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 183.pdf (1แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล, 2490
คำสำคัญการสอบสวนการผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ; นายเปล่ง เอี่ยมขันทอง ; นายเจือน กลั่นกลาย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย รายงานการสอบสวนนายเปล่ง เอี่ยมขันทอง และนายเจือน กลั่นกลาย ภารโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เรื่่องดื่่มสุรามึนเมาแล้วก่อการวิวาทกันในที่่พักคนงาน บริเวณโรงเรียน เมื่่อคืนวันที่่่ 24 กันยายน พ.ศ. 2490 เวลา 19.00 น.
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com