ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา272
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/10
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศขอรับความเห็นชอบในการขยายเขตต์กั้นรั้วและรื้อกำแพงชั้นในที่สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงธรรมการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงธรรมการ, 2480.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 165.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2480
คำสำคัญวังสวนสุนันทา ; กระทรวงธรรมการ ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการจากปลัดกระทรวงธรรมการถึงเลขาธิการพระราชวัง ว่าด้วยการขออนุญาตขยายเขตต์กั้นรั้วและรื้้อกำแพงชั้นในที่่สวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com