ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา271
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/11
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศหนังสือแจ้งให้นำเสนอคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทราบถึงการรับมอบสวนสุนันทา พระราชวังดุสิต
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักพระราชวัง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2479.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 164.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2479
คำสำคัญวังสวนสุนันทา ; กระทรวงธรรมการ ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการจากเลขาธิการพระราชวังถึงราชเลขานุการในพระองค์ ว่าด้วย การนำความเสนอคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทราบถึงการดำเนินการมอบสวนสุนันทา พระราชวังดุสิต ให้แก่กระทรวงธรรมการ เพื่่อรับไปดำเนินการตามเงื่่อนไขซึ่งได้วางไว้
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com