ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา264
เลขจัดเก็บร(ว).4/07
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพวาด
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศดอส ริชมอนด์
ชื่อผู้รับผิดชอบอำภาร์
ชื่ออุปกรณ์สีน้ำด้วยพู่กัน
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป..
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 156.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องภาพเขียน, 24--
คำสำคัญดอส ริชมอนด์ ; อำภาร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพวาด "ดอส ริชมอนด์" โดยอำภาร์ (นามแฝง) ซึ่งใช้เทคนิคการวาดสีน้ำด้วยพู่กัน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com