ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา263
เลขจัดเก็บส(วจ).3/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกรายงานการวิจัย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศรายงานการวิจัยเรื่่่องจดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบจารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
บรรณลักษณ์(10), 141 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + 1 ไฟล์ : 655.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2451-
คำสำคัญวังสวนสุนันทา ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 7)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (มอบให้เมื่่อวันที่่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของรายงานการวิจัยเรื่่่องจดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่่มุ่งค้นหาความรู้ความจริงที่่ถูกต้องเกี่ยวกับวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com