ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา256
เลขจัดเก็บส(นท).1/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศ100 ปี ชาตกาล คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ชื่อผู้รับผิดชอบมูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์, 2555.
บรรณลักษณ์236 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 663.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน9786169113003
หัวเรื่องอธิการบดี, 2455-2555
คำสำคัญอธิการบดี ; อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ; รายชื่ออาคาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มามูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555)
ราคา250 บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ อาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย และผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ชีวประวัติปูชนียาจารย์ -- วัจนสารสดุดีซร้องคุณค่า -- กิจกรรมสร้างสรรค์สวนสุนันทา -- บูชาพระคุณท่านนิรันดร์กาล -- รากฐานแห่งคุณความดี -- เกียรติศรีสวนสุนันทา -- รายชื่ออาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com