ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา254
เลขจัดเก็บส(นท).3/04
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทา : จากพระราชอุทยาน--สู่สถานศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
บรรณลักษณ์313 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. + 1 ไฟล์ : 667.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2480 - 2555.
คำสำคัญ75 ปี สวนสุนันทา ; พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ; สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; เจ้านายฝ่ายใน ; เจ้าจอม ; เจ้าจอมมารดา ; เงาะป่า
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือสวนสุนันทา : จากพระราชอุทยาน สู่สถานศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระผู้ทรงเป็นที่มาของนามสวนสุนันทา -- ย้อนรอยอดีตสวนสุนันทา -- พระราชประวัติและพระประวัติเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา -- ประวัติเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 5 ที่เคยพำนักในสวนสุนันทา -- สายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- เงาะป่า คีตศิลป์ในดนตรีไทย -- สมเด็จพระปิยมหาราชกับดนตรีไทยและการบันเทิง -- อาหารในสวนสุนันทา -- พรรณไม้ในตำรับอาหารของพระวิมาดาเธอฯ -- ภาพเขียนสีน้ำในสวนสุนันทา -- ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com