ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา251
เลขจัดเก็บก(นสพ).1/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศอธิการบดีคนใหม่ : รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
ชื่อผู้รับผิดชอบสยามรัฐ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 151.pdf (1 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2556-
คำสำคัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ฤๅเดช เกิดวิชัย ; ฤาเดช เกิดวิชัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงอธิการบดีคนใหม่. (2556, มกราคม, 23). สยามรัฐ, หน้า 1
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่่พุธที่่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ว่าด้วย การเข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com