ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา234
เลขจัดเก็บร(ถ).13/06
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพืชพรรณ
ชื่อสารสนเทศต้นแก้วเจ้าจอม
ชื่อผู้รับผิดชอบวิสุดา ภูสาคร, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป CANON EOS1100D
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 137-139.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องดอกไม้, 2556
คำสำคัญต้นแก้วเจ้าจอม ; ต้นไม้ในสวนสุนันทา ; ดอกไม้ในสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพลักษณะต้นและใบของต้นแก้วเจ้าจอมต้นแรก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com