ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา221
เลขจัดเก็บร(ถ).2/02
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศประตูทางเข้าออกวิทยาลัยครูสวนสุนันทาฝั่่งถนนราชวิถี บริเวณหลังอาคารนาฏศิลป์เดิม (ตึกบุตร)
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้อง NIKON FM2, เลนส์ NIKON 28-80 mm., ฟิลม์ KODAK 100
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 123-124.jpg (2 รูป),
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประตู, 254-
คำสำคัญประตูหลังตึกบุตร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพประตูทางเข้าออกวิทยาลัยครูสวนสุนันทาฝั่่งถนนราชวิถี บริเวณหลังอาคารนาฎศิลป์เดิม (ตึกบุตร) ปัจจุบันถูกปิดแล้ว
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com